Vælg en side

Har vi samme mål?

Carlsen Advokater er specialiseret indenfor rådgivning om formueforhold, asset management, entrepriseret samt investering i fast ejendom og ejendomsselskaber.

“Den personlige relation
er afgørende for et givende samarbejde”

// Thomas Carlsen

Om os

Carlsen Advokater drives af Nønne og Thomas Carlsen. Firmaet er relationsbaseret.
Nønne og Thomas driver desuden virksomhed med investering hovedsagligt i fast ejendom.
Vores mål er forretningsmæssig succes og et rigt familieliv og vi har høje ambitioner.
– Hvad er dit mål?

Nønne Holm Carlsen
Juridisk sagsbehandler
nhc@carlsenadvokater.dk

Thomas Carlsen
Advokat (H)
tc@carlsenadvokater.dk

Det formelle

Carlsen Advokater er et advokatanpartsselskab som drives fra Sølystvej 57, 8600 Silkeborg under CVR-nr. 33 07 56 50.

Advokat Thomas Carlsen er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet, der bl.a. fører tilsyn med, at advokatfirmaer overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 samt De Advokatetiske Regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Carlsen Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringen er tegnet i Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup med police nr. 674 20.237 og dækker al advokatvirksomhed.

For yderligere oplysninger, herunder information om bankforbindelse, persondatapolitik, tvister, m.v., henvises til vores Forretningsbetingelser.

Kontakt

Carlsen Advokater har kontorer i Silkeborg og København. Firmaets kontor i Købehavn er placeret på Amerika Plads, hvor Thomas Carlsen befinder sig 1-2 dage om ugen. Kontoret i Silkeborg ligger på Sølystvej 57.

Vi træffes på 7025 0980 mandag – fredag kl. 9-12.

Amerika Plads 10A, st. // 2100 København Ø

Sølystvej 57 // 8600 Silkeborg